Jaarvergadering 21-07-2023 - V.V. Veelerveen

Sponsors

De hoofdsponsor van onze club is:

Jaarvergadering 21-07-2023

30 juni 2023 19:30


De jaarvergadering van v.v. Veelerveen vindt dit jaar plaats op vrijdag 21-07-23, aanvang is om 20 uur. In de bijlage staat de agenda voor deze avond.

UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING VAN DE V.V.VEELERVEEN
OP VRIJDAG 21/7/2023 AANVANG 20.00 UUR IN DE KANTINE
AGENDA
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2021/2022
3. Jaarverslag 2022/2023
4. Financieel overzicht 2022/2023 hoofdbestuur en balans
5. Financieel overzicht Jeugd
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Begroting 2023/2024
9. Contributie
10. Nieuwe statuten
11. Sponsoren v.v. Veelerveen
12. Kantine
13. Pauze
14. Bestuursverkiezing:
W. Mulder+functie voorzitter – periodiek aftredend + herkiesbaar
J. Sweertman+functie penningmeester – periodiek aftredend + herkiesbaar
E. Musch+functie bestuurslid – periodiek aftredend + herkiesbaar
S. Oost+functie bestuurslid – nieuw
15. Voordracht erelidmaatschap/lid van verdienste
16. V.V.V. Nieuws
17. Website
18. Mededelingen bestuur
19. Club van 50
20. Rondvraag
21. Sluiting
Het bestuur
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!