Club van 50 - V.V. Veelerveen

Sponsors

De hoofdsponsor van onze club is:

Club van 50

      

                                      Vereniging Club van 50 vvVeelerveen   
                 
     

Per 7 juli 2018 is de Vereniging Club van 50 vvVeelerveen statutair opgericht. De vereniging bestaat uit leden, oud leden, sponsors en anderen die de voetbalvereniging Veelerveen financieel jaarlijks wensen te ondersteunen met een bedrag van € 50,- . De vereniging heeft uitsluitend ten doel de voetbalvereniging financieel te ondersteunen. Dit betreft met name het bestrijden van calamiteiten en voorts, indien en voor zover daarvoor de financiele middelen toereikend voor zijn, ook het mede bekostigen van overige projecten ten behoeve van de voetbalvereniging.                                                      Onder het kopje "Gerealiseerde aanvragen" vindt u de projecten waaraan de Club van 50 heeft bijgedragen.

Het bestuur van de Vereniging Club van 50 bestaat uit Henzo Hidding voorzitter, Willeke Bergman secretaresse en Pieter Huttinga penningmeester. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tm 30 juni van het daaopvolgend kalenderjaar en is daarmee gelijk aan die van de voetbalvereniging. Jaarlijks wordt tenminste 1 x een algemene vergadering gehouden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. In deze algemene bestuursvergadering is minimaal aan de orde: benoeming van de bestuursleden, de balans en de staat van baten en lasten(de jaarstukken) en de verantwoording van het gevoerde beleid door het bestuur middels een jaarverslag. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie die de jaarstukken onderzoekt. Deze commissie bestaat momenteel uit Meind de Wit en Harm Eelsing.Meld u ook aan bij de Vereniging Club van 50 vv Veelerveen !

 

Wilt u ook een steentje bijdragen aan de Vereniging Club van 50 vvVeelerveen, neemt u dan kontakt op met een van de bestuursleden of via e-mailadres: club-van-50@vvveelerveen.nl . Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL49RABO 0333149165  t.n.v. Vereniging Club van 50 vvVeelerveen. 

Begin oktober 2022 bedraagt het aantal leden 56. De Vereniging bestaat uit de volgende personen:

                            

 

A. Ammersken W. en W. Bergman
R. Blokzijl H. Brinkman
W. de Boer A. van Bree
A. Brouwer M. Clemen
B. Dekker G. Dekker sr.
H. Eelsing W. Egges
H. Frikken; V'wedde J. de Groot
R. Haaijer Haaijer Agr. Loonbedrijf VOF
H. Hidding G. Huttinga
N. Huttinga-Schoenmaker P.H. Huttinga
A. Koolhof A. Koolhof; Den Haag
J. Koolhof; V'wedde T. Koolhof
H. Kruizinga B. Looden; Veendam
E. Looden; Oosterwold J. Looden; V'wedde
K. Looden; Helmond J. Looij
Maatschap M. v.d. Boom R. Moed
G. Moed-Prak E. Musch
M. Reit V'wedde J. Reit
G.E. van Ravenhorst H. Rouppé
 B. Schut R. Swarts
T. Swarts J. Sweertman 
H. Teuben J. Trenning-Pieterman
Veelerveen II H. Walburg; Groningen
C. v.d. Weide M.de Wit
J. Geertsema  D. Kampyon
A. Korte E. Kruizinga
J. Oost A. Prusen
De Selectie E. en A. Boelsem
E. Stienstra  J. Duindam 
   
   

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!