Contributie - V.V. Veelerveen

Sponsors

De hoofdsponsor van onze club is:

Contributie

Contributie seizoen 2023-2024

t/m 5 jaar                            €   45,00
    6 t/m 7                             €   65,00
    8 t/m 11                           €   75,00
  12 t/m 15                           €   85,00
  16 t/m 17                           €   103,00
vanaf 18 jaar                       € 155,00
bestuur/commissieleden  € 110,00
Kledingfonds jeugd            €     7,50

Dit zijn de nieuwe contributiebedragen voor het seizoen 2023-2024 exclusief de vastgestelde bijdrage van € 7,50 voor het VVV Nieuws.

Seizoen 2021-2022
- Donateur                  €  12,50
- Donateur (65+)        €  10,00
- VVV Nieuws              €    7,50

De contributie wordt geïnd via automatische incasso per kwartaal, per halfjaar of per
jaar. Wilt u op een andere manier betalen dan betaalt u per seizoen een extra bedrag
van € 2,50 als bijdrage in de verwerkingskosten.
Administratiekosten versturen herinnering € 2,50


Betaling van de contributie kan geschieden op:


rekening v.v..Veelerveen is NL32RABO0368306151
 
rekening VVV-nieuws is NL17RABO0365713708


t.n.v. de penningmeester (Jans Sweertman) v.v. Veelerveen


Nieuwe leden:
Beëindiging lidmaatschap uitsluitend per kwartaal schriftelijk (email) t.a.v. penningmeester (Jans Sweertman).

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!