Sponsors

De hoofdsponsor van onze club is:

Coronamaatregelen

Coronaprotocollen vv Veelerveen

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);

• Vermijd drukte;

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

• Schud geen handen.

 

 

Aanvullende regels t.b.v. de wedstrijddagen

• Maximaal 4 personen in de kantine, maximaal 4 personen aan een picknick- en statafel;

• Voor aanvang wedstrijd maximaal 6 personen in de kleedkamers;

• Wedstrijdbesprekingen op het veld houden;

• Na afloop wedstrijd maximaal 6 personen in de kleedkamers en per tweetal douchen.

 

 

Voor sporters

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;

• Voor alle lee ijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoe te worden;

• Houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder.

Uitzonderingen voor lee ijden tot 18 jaar, hetzelfde huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten;

• Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;

• Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;

• Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen  siek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel;

• Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;

• Alle kleedkamers en douches kunnen zijn per 1 juli opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand;

• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;

• Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;

• Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;

• Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

 

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

• Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

• Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;

• Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;

• Wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;

• Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;

• Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar;

• Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen  siek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;

• Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);

• Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;

• Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

• Volg de gebruikelijke voorschri en voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

• Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; laat 18 jaar en ouder sporters tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.

Met sportieve groet,

 

Bestuur vv Veelerveen

 

Zie ook de richtlijnen van het NOC/NSF. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!